Norsk forening for håndkirurgi

Norsk forening for håndkirurgi


Instructional course som nå holdes for 8. gang. Kurset holdes over tre dager i Ungarn 26-29 september 2017. For mer informasjon og påmelding se nettsiden: http://www.asszisztencia.hu/tetraplegia/2017/

Her har vi gleden av å kunne presentere en nylig utarbeidet og godkjent versjon av PRWHE på norsk!

Les mer om dette verktøyet nedenfor.

Skjemaet er nedlastbart, i .pdf-format.

Oppsummering etter IFSSH-kongressen i Dehli, og tanker om veien fremover mot neste kongress i Buenos Aires, 2016

Ved fjorårets generalforsamling ble det fremmet et forslag om å legge ut en liste over leger som driver med håndkirurgi på foreningens nettside. Videre var det også et ønske fra FESSH at man skal kunne lettere komme i kontakt med kollegaer i de forskjellige medlemslandene for å forbedre samarbeid på tvers av landegrensene. Det har derfor blitt sendt ut epost til alle medlemmer i NHKF og de som har gitt sitt samtykke skal være å finne på listene som nå ligger under "Oversikter over Norske Håndkirurger/ Hand surgeons in Norway" i høyre kolonne under "Om oss". Grunnet ønsket fra fra FESSH foreligger listen både på norsk og engelsk.

Vedlagt finner dere referat fra delegat general forsamling IFSSH 2016

Kurset går over to dager i Rotterdam (22-23.sept 2017) med forlesninger samt arthroskopi-lab der deltakere får øve seg på både enklere, og mer avanserte arthroskopiske teknikker. For påmelding følg link: www.skillslab.nl

Den 16. kongressen arrangeres i Pamukkale, Denizli den 6-9 mai 2018. "First announcement" er nå sendt ut, for mer informasjon se: http://www.elcerrahisi2018.org/

Den amerikanske håndkirurgiske forening (AFSH) tilbyr et resiestipend til unge, lovende, utenlandske håndkirurger. Stipendet vil mulligjøre besøk til et håndkirurgisk senter i USA og deretter deltakelse på den årlige håndkongressen (ASSH) som i 2018 avholdes i Boston fra 13-15 september. Deretter får man besøke Kleinert instituttet i Louisville, Kentucky.

Søknadsfrist er 1.november 2017. For mer informasjon se: http://www.assh.org/afsh/Grants-Awards-and-Programs/Education/Harold-E-Kleinert-Traveling-Fellowship

Mer om emnene

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på våre nettsider. Kom gjerne med nye forslag.

Ezine!


Alle utgivelser så langt kan leses online

Nedlastbare pdf-filer av tidligere utgivelser finnes her

__________________________________________

VuMedi:


Side med mye "hands-on" info, live-foredrag og mye annet for interesserte håndkirurger

Bli med i vår gruppe

Bli med i gruppen Norsk forening for håndkirugi. Her kan du diskutere fag og annet om foreningen.