Norsk forening for håndkirurgi


Her har vi gleden av å kunne presentere en nylig utarbeidet og godkjent versjon av PRWHE på norsk!

Les mer om dette verktøyet nedenfor.

Skjemaet er nedlastbart, i .pdf-format.

Oppsummering etter IFSSH-kongressen i Dehli, og tanker om veien fremover mot neste kongress i Buenos Aires, 2016

Preliminært program for kurset som avholdes 23 - 26. februar 2017 er nå lagt ut og første frist for påmelding er 30. september 2016.

tittelbilde Tromsø 2017

Kuset arrangeres på nytt i Tromsø fra 9-10. februar 2017. Det er beregnet på kirurger som allerede har mye erfaring med behandling av hånd- og håndleddskader og ledes av kollegaer fra både inn- og utland. Det legges opp til gruppediskusjoner og praktiske øvelser med både "synbone" og kadavere. Link til påmelding: https://aotrauma2.aofoundation.org/eventdetails.aspx?id=5126&from=PG_COURSEDIRECTORY

Foreningens eget kurs arrangeres nok en gang på Ilsetra. Møtet vil denne gang ta for seg håndrot- og seneskader samt brannskader på overekstremiteten. Kurset arrangeres av styret ved Katrin Valen (UNN) og i år kommer Marc Garcia-Elias fra Barcelona. Han er en meget anerkjent foreleser og vil blandt annet forelese om ligamentskader/instabilitet i håndroten. For mer informasjon og påmelding : http://ksci.no/index.cfm?tmpl=a/pEvent&id=14

Ved fjorårets generalforsamling ble det fremmet et forslag om å legge ut en liste over leger som driver med håndkirurgi på foreningens nettside. Videre var det også et ønske fra FESSH at man skal kunne lettere komme i kontakt med kollegaer i de forskjellige medlemslandene for å forbedre samarbeid på tvers av landegrensene. Det har derfor blitt sendt ut epost til alle medlemmer i NHKF og de som har gitt sitt samtykke skal være å finne på listene som nå ligger under "Oversikter over Norske Håndkirurger/ Hand surgeons in Norway" i høyre kolonne under "Om oss". Grunnet ønsket fra fra FESSH foreligger listen både på norsk og engelsk.

Fra 30.3 til 1.4 2017 er det duket for kurs i håndleddskirurgi. Kurset holdes i Markgröningen, i nærheten av Stuttgart og fokuserer på sekvelekirurgi etter radiusfrakturer/håndleddskader. Det er lagt opp til forelesninger torsdag og fredag, og for de som melder seg på/får plass er det workshops med kadavere i Stuttgart på dag 3 (Lørdag). Første workshop omhandler skopiske prosedyrer, mens den andre lar for seg åpen håndleddskirurgi. For denne siste workshop-delen av kurset er det begrenset med plasser (20) så her bør man melde seg raskt om man vil bli med. Program og påmeldingskjema ligger vedlagt, sendes så til: verena.eisele@okm.de

Vedlagt finner dere referat fra delegat general forsamling IFSSH 2016

Mer om emnene

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på våre nettsider. Kom gjerne med nye forslag.

Ezine!


Alle utgivelser så langt kan leses online

Nedlastbare pdf-filer av tidligere utgivelser finnes her

__________________________________________

VuMedi:


Side med mye "hands-on" info, live-foredrag og mye annet for interesserte håndkirurger

Bli med i vår gruppe

Bli med i gruppen Norsk forening for håndkirugi. Her kan du diskutere fag og annet om foreningen.