Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

85 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Påmelding til høstmøtet!

Norsk ortopedisk forening inviterer til høstmøte på Radison Blu Plaza i uke 43. Meld deg på! Informasjon og påmelding finner du hos KS Conference & Incentive ved å følge lenken:

 

www.ksci.no 

Abstract til høstmøtet

Det nærmer seg nok en gang høstmøte og fristen for innsending av abstract er som tidligere 31. august. Det er ikke mange ukene igjen etter ferien. Se høstmøtesidene for mer info.

30-årsjubileum Hofteregisteret

VELKOMMEN TIL Å FEIRE «Hofteregisterets» 30-års jubileum

I september 2017 er det 30 år siden Hofteregisteret ble startet. Dette ønsker vi å markere med en Nasjonal konferanse der alle interesserte inviteres til Bergen.

The International Back and Neck Pain Research Forum

Den 12.-15. september 2017 blir The International Back and Neck Pain Research Forum arrangert på Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo.

Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

Det er nå kommet en ny revisjon av behandlingsveileder ved lavenergibrudd. Viktig info for alle ortopeder. Last ned veilederen i høyre marg og sett deg inn i siste nytt!

lavenergibrudd.no

Faggruppe for osteoporose og benhelse har fått ny nettadresse for å gjøre det enklere å finne frem. Deres nye adresse er lavenergibrudd.no

Sjekk ut sidene deres med siste versjon av behandlingsveilederen ved lavenergibrudd!

Høring Læringsmål i spesialiteten Ortopedisk kirurgi

Helsedirektoratet har i henhold til ny forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for å beslutte læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. Læringsmålene skal tas inn som vedlegg til forskriften som ble publisert 09.12.16 og trer i kraft 01.03.17. 

Spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi har i samarbeid med Norsk ortopedisk forening lagt ned en stor innsats for å sikre gode læringsmål. Etter endt utdanning skal en spesialist i ortopedisk kirurgi kunne løse overordnede legeoppgaver ved en generell og gjennomsnittlig norsk ortopedisk avdeling og inneha overordnet vaktkompetanse.

Les og se hva fremtiden bringer! 

Høringsfrist er satt til 01.04.17. 

Mobilvennlig Høstmøte

I morgen er det klart for årets høstmøte! For program, abstrakts og mer info se

http://hostmote.nettrakett.no

Høstmøtet tar form!

Siste versjon av program for Høstmøtet kan dere lese ved å klikke på linken under.

 

Høstmøte program siste versjon.xlsx

Høstmøtet har godkjente kurstimer!

Legeforeningen har godkjent Høstmøtet som 12 tellende kurstimer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.  Det medfører at man kan får refusjon for reise og opphold fra fond III. Nok en god grunn til å delta på Høstmøtet! 

Abstract til høstmøtet

Det nærmer seg nok en gang høstmøte og fristen for innsending av abstract er som tidligere 31. august. Det er ikke mange ukene igjen etter ferien. Se høstmøtesidene for mer info.

Ketil Holen æresmedlem i Nordisk Ortopedisk Forening

Under generalforsamlingen i Nordisk Ortopedisk Forening under NOF-kongressen i Linköping ble Ketil Holen fra Trondheim utnevnt til æresmedlem. 

Nordisk 2020 i Trondheim

På styremøte i Linköping ble det bestemt at Nordisk Ortopedisk Kongress i 2020 skal arrangeres i Trondheim.

Nordisk Ortopedisk Forenings kongress 2016

Det er snart klart for Nordisk Ortopedisk Forenings kongress i Linköping. Ved påmelding før 10. mars er det lavere registreringsavgift. Se på www.nof2016.se for mer info.

God jul og godt nyttår!

Styret i Norsk ortopedisk forening vil ønske deg en fortsatt riktig god jul og godt nyttår!

Spørreundersøkelse om håndleddsbrudd

Ønske om høyere svarprosent på spørreundersøkelsen om behandling av håndleddsbrudd.

 

Nytt æresmedlem - Leif Ivar Havelin

Leif Ivar Havelin ble av en enstemmig generalforsamling utnevnt til æresmedlem av Norsk Ortopedisk Forening. Vi gratulerer

Høstmøtet dag 1!

Allerede er over 500 kommet til årets høstmøte. Det ser ut til å bli en kjempeanledning til å få et stort faglig og sosialt påfyll. Nof-symposiet om ortopedisk kirurgi og røyking var godt besøkt . Akkurat slik det skal være. 

Røykfri kirurgi

Her kommer slides fra Olle Svenssons foredrag om røyking og kirurgi fra Nof-symposiet.

For mer info se www.enrokfrioperation.se 

Socrative

For å gjøre noen av sesjonene enda mer interaktive vil vi i år ta i bruk verktøyet Socrative for å gjøre meningsmålinger under noen av symposiene. 

85 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter