God jul og godt nyttår!

Styret i Norsk ortopedisk forening vil ønske deg en fortsatt riktig god jul og godt nyttår!

God jul og godt nyttår!

Takk for et innholdsrikt 2015 med stor aktivitet blant norske ortopeder. Det har vært avholdt en mengde kurs, kongresser og andre faglige aktiviteter, forskningsaktiviteten er stor og foreningen har mye å henge fingrene i.

De store oppgavene i 2016 vil være å sikre en fortsatt god ortopedisk utdanning. Like før jul kom det beskjed fra Helsedirektoratet om at de fortsatt ønsker Spesialitetskomiteene som en viktig premissleverandør for innhold i utdanning og i vurdering av utdanningssteder. Dette er godt nytt, men saken må følges tett.  Vi får ellers håpe at 2016 blir minst like innholdsrikt som 2015. 

Husk Nordisk Ortopedisk Forenings kongress i Linkøping i april og EFORT i Geneve i juni spesielt. Høstmøtet vil som alltid bli i uke 43 på Radisson Blu Plaza