Nytt æresmedlem - Leif Ivar Havelin

Leif Ivar Havelin ble av en enstemmig generalforsamling utnevnt til æresmedlem av Norsk Ortopedisk Forening. Vi gratulerer

Nytt æresmedlem - Leif Ivar Havelin