Spørreundersøkelse om håndleddsbrudd

Ønske om høyere svarprosent på spørreundersøkelsen om behandling av håndleddsbrudd.

 

Norsk ortopedisk forening sendte i august 2015 ut en spørreundersøkelse til medlemmene i foreningen for å få belyst gjeldende praksis for behandling av håndleddsbrudd.

Ca. 200 svarte på undersøkelsen.

For å få gjort arbeidet ferdig på en god måte, ber vi om at dere som ikke har svart tar dere tid til å besvare på undersøkelsen, slik at vi får en høyere svarprosent. Det vil i løpet av kort tid blir sendt ut en e-post som en påminnelse til de som ikke har besvart. 

Undersøkelsen er støttet av Legeforeningens kvalitetsfond.