Ketil Holen æresmedlem i Nordisk Ortopedisk Forening

Under generalforsamlingen i Nordisk Ortopedisk Forening under NOF-kongressen i Linköping ble Ketil Holen fra Trondheim utnevnt til æresmedlem. 

Ketil Holen æresmedlem i Nordisk Ortopedisk Forening
Holen flankert av tidligere president i NOF Aare Martson og ny president Li Felländer-Tsai