30-årsjubileum Hofteregisteret

VELKOMMEN TIL Å FEIRE «Hofteregisterets» 30-års jubileum

I september 2017 er det 30 år siden Hofteregisteret ble startet. Dette ønsker vi å markere med en Nasjonal konferanse der alle interesserte inviteres til Bergen.

Dato: 28. - 29. September 2017 Sted: Scandic Airport Flesland 

Flesland har da fått ny terminal og det nye flyplasshotellet Scandic Airport Flesland ligger i gangavstand fra terminalen, ca. 300 meter. 

Hovedtemaet blir «Historisk tilbakeblikk på 30 år med Hofteprotesekirurgi i Norge». Gjennom historiske tilbakeblikk vil vi også rette blikket framover og spørre oss «Hvordan kan vi bidra til en bedring av kirurgien i framtiden». Det er også naturlig å presentere resultater og diskusjoner fra de andre registrene som kneprotese, andre leddproteser, korsbånd, hoftebrudd og barnehofte. 

Lenke til påmelding: leddproteser17.axacoair.se