The International Back and Neck Pain Research Forum

Den 12.-15. september 2017 blir The International Back and Neck Pain Research Forum arrangert på Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo.

Forumet har blitt arrangert på forskjellige steder i verden siden oppstarten i Seattle i 1995, og kommer nå til Oslo. Her deltar store navn både internasjonalt og nasjonalt, og har etter hvert blitt et sentralt møtepunkt innen muskelskjeletthelse. Forumet blir holdt rett i etterkant av 6. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse, som holdes 11.-12. september i samme lokaler.

Adressen til The International Back and Neck Pain Research Forum sin hjemmeside er https://www.backandneckforum2017.com/. Her er det informasjon om konferansens faglige og sosiale program, samt påmelding. 

Webadressen til «6. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse» er som følger:  http://www.muss.no/.