Spesialitetskomiteen

Spesialitetskomiteen

member

Øystein Bjerkestrand Lian

Leder
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Møre og Romsdal
Telefon: 71 58 80 0

member

Christer Kjærvik

Medlem
Arbeidssted: Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø
Telefon: 75424468

member

Ragnhild Øydna Støen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Ringerike sykehus

member

Mona Iren Nysted

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Øystein Hjalmar Berg

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk

Mer om emnene