Styret

member

Karl-Ivar Lorentzen

Leder
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk