Styret

member

Cato Kjærvik

Leder
Arbeidssted: Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø

member

Greger Lønne

Nestleder
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer

member

Heid Elin Johannesen Odland

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

member

Gunn Hulleberg

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Monica Alessandria Sailer

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

member

Øystein Bragelien Tandberg

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

member

Ann Kristin Hansen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 40452112

member

Karl-Ivar Lorentzen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Mona Iren Nysted

Varamedlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital