Styret

member

Karl-Ivar Lorentzen

Leder
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Cato Kjærvik

Nestleder
Arbeidssted: Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø

member

Gunn Hulleberg

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Jon Olav Drogset

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 73 86 80 00

member

Terje Vagstad

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Møre og Romsdal

member

Bernt Johan Marskar

Medlem
Arbeidssted: Førde sentralsjukehus

member

Monica Alessandria Sailer

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus