Vi presenterte og fikk godkjent nye statutter i Plastikkirurgisk forening i forbindelse med seneste Generalforsamling. Takk til alle dere som bidro med støtte og innspill!!

De nye statuttene er å finne under Om Oss fanen oppe. 

Den nye globale plastikkirurgiske foreningen ICOPLAST har nå sendt ut noe mere informasjon om kommende aktiviteter og planer for fremtiden.

De skandinaviske nasjonale plastikkirurgiske foreningen er alle representert. Det er ikke anledning å få individuelt medlemskap.

Se vedlagt informasjon.

 

Ved GF 2015 ble medlemmer til nytt styre valgt for perioden 2016-2017. 

Styret hadde konstituerende møte 27/2. 

I oktober 2015 ble en ny internasjonal plastikkirurgisk forening stiftet. Denne er et alternativ til IPRAS som de seneste år har vært mer eller mindre nede for telling. Den nye foreningen heter ICOPLAST; International Confederation of Plastic Surgery Societies. 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: