Høringer

search

Periode

  • År: Måned:

26 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Endringer i etiske regler for leger

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – retningslinje for avrusning

Høringsuttalelse fra Norsk psykiatrisk forening – Tilregnelighetsutvalgets utredning og anbefalinger, NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Helsekrav til førerett

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Helsedirektoratets revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Akuttutvalgets delrapport om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Legeforeningens statusrapport om legevakt

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Forslag til ny forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening – Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

Evaluering av EAT-samarbeidet - høringsuttalelse fra Norsk Psykiatrisk forening

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om framtidig spesialitetsstruktur for leger

Høringssvar fra Npf – ”Forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Høringsuttalelse - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Høringsuttalelse - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - forskrifter om eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

26 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter