Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

181 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Invitasjon

Den 10. konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk går av stabelen 26.-27. april 2018 ved Quality Hotel Strand Gjøvik.

Innkalling og saksliste til årsmøte

I henhold til vedtektenes § 7 innkalles det til årsmøte i Norsk psykiatrisk forening onsdag 14.3.2018, kl.: 12:15-15:00 ved Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Saksliste finnes nedenfor.

Velkommen til Psykiatriveka 2018

Radisson Blu Royal Hotel Bergen, 12 til 16. mars 2018

Informasjon om valg

Foreningen og styret setter stor pris på og er avhengig av den store frivillige innsatsen våre medlemmer gjør i de ulike organer i Npf og Dnlf.

Seminar for ledere av utdanningsutvalg

8. - 9. november 2017 arrangerte spesialitetskomiteen i psykiatri seminar for ledere av utdanningsutvalgene og grunnkurslederne på Soria Moria. Her finnes presentasjoner fra seminaret.

Psykiatriens utfordringer

Verdens psykiaterforening nedsatte en komité som har sett på utfordringer som psykiatrien står overfor de neste par tiår. Arbeidet er fremstilt i kortformat i form av en artikkel som nylig stod i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

Folkemøte 9.10 - Verdensdagen for psykisk helse

Tema: Kroppens alarmreaksjoner: Hva kan du gjøre?

 

Faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017

Utvalg for rettspsykiatri i Npf inviterer til faglig møte i rettspsykiatri torsdag 19. oktober 2017 i kantina i Legenes hus kl. 15.45 – 20.00.

Derfor er jeg lege - Trives som tillitsvalgt

Tillitsvalgte fra de ulike forbundene på sykehuset har god kontakt seg imellom. Under akademikerstreiken i fjor fikk vi mye støtte fra de andre forbundene. Det er vi svært takknemlige for. Streiken bandt oss enda sterkere sammen, sier Lindy Jarosch-von Schweder, psykiater, St. Olavs hospital.

Studie om sammenhengen mellom livsstil og depresjon

Se nedenstående lenke for å lese omtale av studien.

 

Psykiaterne: systemsvikt

Mange årsaker til at psykiatrien ikke kan undersøke alle som henvises.

Seminar for ledere av utdanningsutvalgene i psykiatri

Annethvert år arrangerer Spesialitetskomiteen i psykiatri seminar for alle ledere av utdanningsutvalgene. LIS-medlemmet i utdanningsutvalgene er spesielt invitert til å delta. 

Tvangsmedisinering og tvangsmidler

Les Norsk psykiatrisk forenings uttalelse til spørsmålene om tvangsmedisinering og bruk av medikasjon som tvangsmiddel.

Sommerhilsen

Å arbeide som psykiater er både en glede intellektuelt, så vel som emosjonelt utfordrende og spennende. Men vi vet alle at arbeidet også i perioder kan være tungt og suge krefter. Ikke minst derfor er sommeren viktig for kropp og sinn.

40-års jubileum

Psykoterapiutvalget arrangerte sitt årlige seminar for godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi ved Sola strand hotell 26.-28.april 2017.

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

November 2017 og januar 2018.

E-læringsskurs i medisinsk koding fra Direktoratet for e-helse

Målgruppen er alle som bruker kliniske kodeverk for spesialisthelsetjenesten.

Gardermokurset i biologisk psykiatri 16. november 2017

Velkommen til årets Gardermokurs!

Tema vil være neuroinflammasjon og psykiske lidelser.

Faglig møte i rettspsykiatri 27. april 2017

Tema for møtet er varsling av fornærmede og etterlatte (Phvl § 5-6c) 

Ny påmeldingsfrist: onsdag 26. april.

Minneord

Tidligere professor og overlege K. Gunnar Götestam gikk bort den 14. desember 2016.

181 sider. Side 1 av 10

search

Spesialiteter