Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

164 sider. Side 1 av 9

Rekkefølge:

Gardermokurset i biologisk psykiatri 16. november 2017

Velkommen til årets Gardermokurs!

Tema vil være neuroinflammasjon og psykiske lidelser.

Faglig møte i rettspsykiatri 27. april 2017

Tema for møtet er varsling av fornærmede og etterlatte (Phvl § 5-6c) 

Ny påmeldingsfrist: onsdag 26. april.

Minneord

Tidligere professor og overlege K. Gunnar Götestam gikk bort den 14. desember 2016.

Årsmelding 2016 og agenda for årsmøte i Norsk psykiatrisk forening

Her kan du lese årsmelding, signert regnskap og revisors beretning for 2016, samt agenda for årsmøte 15.3.2017.

American Psychiatric Association tar våre bekymringer vedr. innreiseforbudet på alvor

Her er svar som ble sendt som respons på Npfs oppfordring om ikke registrere seg på APA i solidaritet med de som ble utestengt fra USA pga. innreiseforbudet.

Brev fra amerikanske kolleger

Public Health & Policy. Immigration order is a bad idea, says 12 Doc Groups.

Mad In America Weekly Newsletter, February 3, 2017

Oppfordrer psykiatere til å takke nei til kongressdeltakelse i USA

Artikkel i Dagens Medisin: Innreiseforbudet er et voldsomt tilbakeskritt som vi mente vi ikke kunne la være å reagerer på, sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.

Invitasjon til boklansering 14.2.2017 om angst- og sovemedisiner

I denne boken tilstreber forfatterne Jørgen Bramness (seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste ROP) og Tom Vøyvik (overlege, Trasoppklinikken) å forene evidensbasert kunnskap med klinisk skjønn og personlig erfaring.

Serien "Stemmene i hodet"

Alle episodene av NRKs serie "Stemmene i hodet" ligger ute på nett.

Sommers stiftelse - utdeling av tre priser

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning vil i anledning 30-årsjubileet for stiftelsen i 2017 dele ut tre priser.

 

Psykiatriveka, 13.-17. mars 2017

Enda en gang kan vi med glede og forventning ønske dere hjertelig velkomne til Psykiatriveka!

Derfor er jeg lege - Samtale og samvær som medisin

Aller best trives jeg i de psykoterapeutiske rommene. Det er underkommunisert i vår medisinske kultur at samtale og samvær faktisk kan gjøre folk friske fra dødelige lidelser, sier Finn Skårderud, forfatter, professor, psykiater og direktør for Villa Sult, Oslo.

Julestengt i sekretariatet

Sekretariatet i Norsk psykiatrisk forening har julestengt fra 19.12.2016 - 2.1.2017.

God jul og godt nyttår!

Rapport fra WPA kongressen i Cape Town, 2016

Leder i utvalg for transkulturell psykiatri, Suraj Thapa, har skrevet en rapport fra WPA kongressen 2016.

Nyanser og samarbeid som alternativ til skyldfordeling og heksejakt

Npfs innlegg til VG - som ikke ble trykket.

IAFMHS 2017 Conference

IAFMHS arrangerer Forensic Mental Health Across Borders - Challenges in a Changing World 13-15 juni 2017, Split, Croatia.

 

Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen har kunngjort hvilke verv som er på valg, og ber om innspill på kandidater innen 13. november.

Utlysing av stipend til veilederutdanningen

Stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (i henhold til spesialistreglene i psykiatri).

Derfor er jeg lege - Gode møter med pasienter

Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget, sier Ingrid Dieset, førsteamanuensis ved NORMENT, UiO og overlege Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.

164 sider. Side 1 av 9

search

Spesialiteter