Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen har kunngjort hvilke verv som er på valg, og ber om innspill på kandidater innen 13. november.

Kjære kolleger og medlemmer av Npf

Ved neste årsmøte 15. mars 2017 er det valg på halvparten av medlemmene i flere av foreningens organer:

Leder
Styret – 4 medlemmer hvorav en LIS (leder av LIPS).

Valgkomiteen – 1 medlem
Utvalg for alderspsykiatri (3 medl. hvorav 1 LIS)
Utvalg for forebyggende psykiatri (3 medl. hvorav 1 LIS og 1 Nbupf)
Kvalitetsutvalget (2 medl.)
Utvalg for helseøkonomi (3 medl. hvorav 1 LIS og 1 Nbupf)
Utvalg for selvstendig praksis (2 medl.)

I tillegg er det suppleringsvalg i flere utvalg pga medlemmer som av ulike årsaker har trukket seg:
Et medlem til rettspsykiatrisk utvalg
To medlemmer til utvalg for C-L psykiatri (hvorav 1 LIS.)

Det er også valg i de legeforeningsoppnevnte organene Spesialitetskomiteen og Psykoterapiutvalget hvor samtlige medlemmer er på valg hvert 4. år, i tråd med Dnlfs retningslinjer. Deres virketid er fra 1. jan. 2018 tom 31.12.21.

Valgperioden i styret og valgkomité er to år. Øvrige organer 4 år. Ved suppleringsvalg velges man i resterende periode for det medlemmet man erstatter.

Uavhengig av om sittende medlemmer som er på valg i nevnte organer eventuelt stiller til gjenvalg, så ønsker valgkomiteen innspill til kandidater, enten du selv ønsker å stille som kandidat, eller du vil foreslå kolleger. Dette for å fange flere som kan være interesserte i å delta aktivt i foreningens arbeid.

Til utvalg kan alle Dnlfs medlemmer velges, men minst halvparten må være medlem i Npf.

Du må gjerne melde interesse for flere utvalg. Vennligst send en mail med forslag til valgkomiteens leder, Randi-Luise Møgster,  randi-luise.mogster@helse-bergen.no innen 13. november.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteens leder
Randi-Luise Møgster