Rapport fra WPA kongressen i Cape Town, 2016

Leder i utvalg for transkulturell psykiatri, Suraj Thapa, har skrevet en rapport fra WPA kongressen 2016.

Rapport fra WPA kongressen i Cape Town, 2016

WPAs internasjonale kongress i Cape Town, 2016

World Psychiatric Association (WPA) arrangerte i samarbeid med den sørafrikanske psykiatriske foreningen den internasjonale WPA kongressen i Cape Town, Sør-Afrika fra 18.-20. november 2016. Det var første gang en WPA kongress ble arrangert i Sør-Afrika. Det kom over 2000 deltakere fra hele verden, nesten 800 av dem fra Sør-Afrika. Slagordet i konferansen var Integrasjon av psykiatriske tjenester i kommunene  (”Psychiatry integrative care for the community”). WPA president Dinesh Bhugra ønsket alle deltagere velkommen. Representater fra lokale og sentrale sørafrikanske myndigheter samt lokal arrangør var til stede og holdt også velkomsttale. Det ble fremført fargerike kulturelle innslag med dans, musikk og fremførelse av et dikt skrevet til minne om Sarah Brartman, som med enkle ord belyste brutaliteten til apartheid og Sør-Afrika sin nære historie.

Følgende områder ble godt dekket gjennom forelesninger, parallellsesjoner og postere: biologisk psykiatri, psykofarmaka, forebyggende psykiatri, geriatrisk, barnepsykiatri, i tillegg til schizofreni og psykoselidelser, bipolar og affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, rus, traumelidelser og spiseforrelser. Det faglig programmet var omfattende, og bestod av en god blanding av key note forelesninger, symposia, parallellsesjoner og postere. Det var mye fokus på global mental helse, som utfordringer og muligheter, traumer  og sosiokulturelle aspekter ved psykiske lidelser. Dette hang sammen med den lange og brutale historien til  konferansens vertsland. Som så ofte på store konferanser var det mange interessante temaer i parallellsesjonene, noe som gjorde det vanskelig å få med seg alt.

Det var 6 deltakere og tre presentasjoner fra Norge på konferansen . Ann Færden, overlege ved OUS og nestleder i utvalg for forebyggende psykiatri ledet en parallellsesjon om brukermedvirkning, og la frem foreløpige resultater fra «skjermingsprosjektet» på akuttpsykiatrisk avdeling. Overlege Morten Sandbu, også fra OUS og medlem i Utvalg for transkulturell psykiatri snakket om sine funn fra en undersøkelse som ble gjennomført blant utenlandske og norske leger i psykiatri for å undersøke behov for mentorordning. Det ble god tid til diskusjon etter innlegget da det var andre forelesere som ikke kunne stille.

Det var flere sørafrikanske psykiatere og psykologer som kjente seg igjen i Morten sitt fremlegg, spesielt i det å få snakke sitt morsmål og reaksjoner fra pasienter når kulturen til behandler er fremmed. Det var også egen parallellsesjon i nordisk og baltisk psykiatri.

Både sosialt og faglig sett var denne konferansen et vellykket arrangement i nydelige Cape Town. Det var en fin anledning til å møte kolleger og ledere fra psykiatriske foreninger fra hele verden. Som deltaker fikk en sett norsk psykiatri utenfra og i en global sammenheng. En slik global konferanse kan anbefales på det sterkeste både hva gjelder faglig oppdatering og som kontaktskapende på tvers av alle kulturbarrierer og landegrenser. Vi oppfordrer flere fra Norge til aktiv deltagelse på slike konferanser.

WPA skal ha sin store verdenskonferanse i Berlin fra 8.-12. oktober 2017 med slagordet  ”Psychiatry of 21st Century: Context, controversies and committment”. Innsendingsfrist for presentasjoner er 27. Mars 2017. Detaljer finnes her http://www.wpaberlin2017.com/.

I likhet med dette arrangeres Eurpeisk kongress i Firenze, Italia fra 1.-4. april 2017. http://www.epa-congress.org/