Årsmelding 2016 og agenda for årsmøte i Norsk psykiatrisk forening

Her kan du lese årsmelding, signert regnskap og revisors beretning for 2016, samt agenda for årsmøte 15.3.2017.

Årsmelding 2016 og agenda for årsmøte i Norsk psykiatrisk forening

 

Dokumentene vil i år kun distribueres elektronisk.