Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

November 2017 og januar 2018.

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på nytt et seksdagers kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv).

Les her for ytterligere informasjon.