E-læringsskurs i medisinsk koding fra Direktoratet for e-helse

Målgruppen er alle som bruker kliniske kodeverk for spesialisthelsetjenesten.

Grunnkursene egner seg som en introduksjon til bruk av de kliniske kodeverkene for turnusleger og andre nyutdannede innen helsefag, i alle fagmiljøer.

Kursene vil også egne seg som oppfriskning for godt etablerte brukere.

Les her for ytterligere informasjon.