Faglig møte i rettspsykiatri 27. april 2017

Tema for møtet er varsling av fornærmede og etterlatte (Phvl § 5-6c) 

Ny påmeldingsfrist: onsdag 26. april.

Faglig møte i rettspsykiatri 27. april 2017