Gardermokurset i biologisk psykiatri 16. november 2017

Velkommen til årets Gardermokurs!

Tema vil være neuroinflammasjon og psykiske lidelser.

Gardermokurset i biologisk psykiatri 16. november 2017