Invitasjon til boklansering 14.2.2017 om angst- og sovemedisiner

I denne boken tilstreber forfatterne Jørgen Bramness (seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste ROP) og Tom Vøyvik (overlege, Trasoppklinikken) å forene evidensbasert kunnskap med klinisk skjønn og personlig erfaring.

Invitasjon til boklansering 14.2.2017 om angst- og sovemedisiner

Boken gir en bred fremstilling av forfatternes samlede kunnskap om benzodiazepiner og z-hypnotika. Det er deres opplevelse at mange helsearbeidere ikke kan nok om angst- og sovemedisiner.

Boken er skrevet for leger, sykepleiere, farmasøyter og studenter innen disse fagene. Men boken er også relevant for psykologer og andre behandlere, pasienter og deres pårørende.

Om arrangementet (Litteraturhuset, Oslo), program m.m.: https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/boklansering-2017-02-14

Det er fortsatt ledige plasser, påmelding her (gratis, frist 07.02.17): http://innolab.sihf.no/cb2/Boklansering-Bruk-av-angst-og-sovemedisiner.aspx

Om boka (utgitt 30.01.17): https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/rasjonell-bruk-av-angst-og-sovemedisiner-uf.html