Referat fra årets Kontaktmøte - Psykoterapiutvalget

Referat fra Kontaktmøtet for godkjente psykoterapiveiledere, alle tre terapiformene 2017.

Referat fra årets Kontaktmøte - Psykoterapiutvalget

Fra v. Liv Ørbeck og Trygve Nissen fra PTU,  så de tre foredragsholderne Petter H. Knudsen, Else Margrethe Berg og Philippa Anne Houge, og  tilslutt Torbjørn Tvedten, PTU.

Psykoterapiutvalgets kontaktmøte for godkjente psykoterapiveiledere, alle tre retningene, ble avholdt fredag 10. november i Vika Atrium Konferansesenter. I alt var det 36 deltakere, for øvrig samme antall som i fjor. Dette året ble oppmerksomheten rettet på hvilke kvalifikasjoner psykoterapiveilederne i framtiden bør ha. Veileder i gruppeterapi, Else Margrethe Berg holdt først et engasjerende innlegg om veiledningspedagogikk. Petter H. Knudsen, godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, har i mange år har undervist på det pedagogiske seminaret for psykodynamiske veiledere. Han inspirerte forsamlingen med å se historiske linjer i utviklingen av veiledningsutdanningen, betydningen av gode rollemodeller og hvordan pedagogikken gir grunnlag for modning. Philippa Anne Houge fra NTNU er godkjent veileder i kognitiv psykoterapi og snart også i psykodynamisk psykoterapi. Hun viste eksempler fra egen veiledning. Hun viste hvordan evalueringsverktøyet CTACS (Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale) brukes av veiledere i kognitiv terapi for å sikre at kandidatene har forstått betydningen av empati, allianse og relasjonelle forhold som nødvendig for å utøve god kognitiv terapi.

Foredragene ble etterfulgt av flere plenumssesjoner hvor deltakerne fikk rikelig anledning til å utfordre foredragsholderne og komme med egne synspunkter på forhold rundt psykoterapiveiledning.

Flere aktuelle saker ble drøftet i psykoterapiutvalgets time. Helsedirektoratet er i ferd med å sluttføre de nye læringsmålene i psykiatri.  Spesialitetskomiteen foreslår å forskriftsfeste 105 timer psykoterapiveiledning. Videre foreslåes: Læringsmål (13.4) : ”Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder oppnådd gjennom systematisk veiledning av godkjent(e) veileder(e) innenfor de aktuelle metodene.” De nye reglene til spesialiteten vil starte  fra 1. mars 2019. 

Psykoterapiutvalget har endret dispensasjonsreglene for de situasjoner der Dnlf-godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi ikke er tilgjengelig for grunnleggende psykoterapiveiledning. Spesialister i psykiatri skal nå prioriteres før psykologer ved dispensasjonssøknader. I tillegg til spesialister i psykiatri som er nær ved å oppnå godkjenning som veileder i psykodynamisk psykoterapi, kan det nå også gis dispensasjon for godkjente veiledere i kognitiv terapi og i gruppeterapi til å gi grunnleggende psykoterapiveiledning til LIS i henhold til gjeldende målbeskrivelse.

Det sittende psykoterapiutvalget takket for seg etter 4 års virketid. Nytt psykoterapiutvalg trer i kraft fra nyttår. Det består av Lars Onsrud (Bergen), Øivind Ursin-Holm (Oslo), Per Anders Øien (Drammen), Åsa Kristine Rekdal (Bergen), Ann Christin Rivenes (Bergen), Tone Madland Skeie (Sandnes) og LIS-representant Gro Aandal (Bodø).