Sommerhilsen

Å arbeide som psykiater er både en glede intellektuelt, så vel som emosjonelt utfordrende og spennende. Men vi vet alle at arbeidet også i perioder kan være tungt og suge krefter. Ikke minst derfor er sommeren viktig for kropp og sinn.

Sommerhilsen

Bilde: Maleriet «Hip Hip Hurra» av Peder Severin Krøyer (født i Stavanger, malte i Danmark), særlig kjent som en av de sentrale Skagenmalerne.

For sommeren er en tid hvor vi i større grad enn til daglig har muligheten for å vende oppmerksomheten mot familie og venner, og ta naturen i all sin skjønnhet inn i våre sinn. Men sommeren er for mange også noen uker med nye inntrykk, det være seg fra Norge eller fra fremmede land.

Til høsten står mange viktige saker på agendaen, ikke minst ny organisering av spesialistutdannelsen hvor leger innen alle spesialiteter kan risikere å bli satt på sidelinjen. Npf skal også utarbeide en strategiplan for de nærmeste årene. Men før det:

La fag og pasienter hvile og nyt ferien. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.

 

Ulrik Fredrik Malt

Leder

Ved behov for kontakt med en representant i Npf vedrørende mediasaker i perioden 26.6-24.7, kan man kontakte Legeforeningen på tlf: 23 10 90 00.