Sommers stiftelse - utdeling av tre priser

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning vil i anledning 30-årsjubileet for stiftelsen i 2017 dele ut tre priser.

 

Sommers stiftelse - utdeling av tre priser

Frist for forslag: 23. januar.

Se utlysning: http://www.sommersstiftelse.no/orientering.htm?id=989

Forslagsskjema finnes her: http://www.sommersstiftelse.no/skjema.htm

Forslag sendes pr. e-post til: post@sommersstiftelse.no eller pr post til:

Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning,  c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel,  Postboks 1777 Vika, 0112 Oslo.