Spesialitetskomite

member

Morten S. Selle

Leder
Arbeidssted: Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Telefon: 23226000

member

Randi-Luise Møgster

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

member

Liv Benedicte Thorsen-Dahl

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern

member

Michael Constantinou

Medlem
Arbeidssted: Klinikk psykisk helse og rusbehandling

member

Edvard Hauff

Medlem
Arbeidssted: Klinikk psykisk helse og avhengighet - OUS
Telefon: 23 01 62 92