Styret

member

Anne Kristine Bergem

Leder
Arbeidssted: Foredrag og formidling

member

Tordis Sørensen Høifødt

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø

member

Thorbjørn Lars Sund

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken

member

Helle Kristine Schøyen

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Asgeir Bragason

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Vigdis Elin Giæver Syrstad

Medlem
Arbeidssted: Divisjon Psykisk helsevern - Haukeland

member

Morten Svendal Hatlen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Gunnar Morken

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Tov Are Lia

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helsevern - Møre og Romsdal
Telefon: 70058660

member

Inger Elisabeth Reier

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø

Npf er etablert i Legenes Hus.