Kalender: Norsk psykiatrisk forening

5 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

    Psychiatry of the 21st Century: Context, Controversies and Commitment

    Tema 2017: Noe å glede seg over

    Tema: neuroinnflammasjon og psykiske lidelser

    Npfs målsetting er at Psykiatriveka skal kunne tilby god og bred faglig oppdatering, samt være en møteplass for kollegaer.

5 aktiviteter. Side 1 av 1