Kalender: Norsk psykiatrisk forening

8 aktiviteter. Side 1 av 1

Rekkefølge:

  Psychiatry of the 21st Century: Context, Controversies and Commitment

  Tema 2017: Noe å glede seg over

  Vedheftet informasjon om et møte i Oslo 24de oktober vedr status for forståelse og behandling av fibromyalgi.

  Tema: neuroinnflammasjon og psykiske lidelser

  Npfs målsetting er at Psykiatriveka skal kunne tilby god og bred faglig oppdatering, samt være en møteplass for kollegaer.

  The Scientific Program Committee hereby announces Call for Symposia to the NCP2018.

8 aktiviteter. Side 1 av 1