Fibromyalgia and chronic pain seminar

Vedheftet informasjon om et møte i Oslo 24de oktober vedr status for forståelse og behandling av fibromyalgi.

 

 

Informasjon

  • Hvor: Diakonhjemmet hospital, Oslo
  • Dato: 24.10.2017