15. til 17. september 2016 arrangeres: "Progress in Radiology 2016: the 11th Symposium of the Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) & 14th Nordic Japan PACS Symposium" i Tokyo, Japan. Abstract submission deadline: 5. juni 2016.

Årets møte er i Ålesund 9.-11. juni.

28.09.16 - 30.09.16 arrangeres kurs i forskning om biomedisinske bildeteknikker ved Haukeland universitetssykehus. Kurset er godkjent med 21 kurstimer som valgfritt kurs i videre og etterutdanning i Radiologi og Nukleærmedisin. Kurset gir 5 studiepoeng.
Helsepersonell har en unik mulighet til å avdekke barnemishandling og omsorgssvikt. Personell ved radiologiske avdelinger må tørre å være tydelige, bli bedre på å dokumentere grunn til bekymring og å melde til barnevernet eller politiet ved mistanke.
Tekst: Carina Skantz

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.