NFAR arrangerer sitt årlige dagsseminar, denne gang på Gardermoen, mandag 7.mai 2018. Tema: Sykdom i nyrer og urinveier. Alle kan melde seg på. Påmelding til Fride Tennebø: fride.tennebo@helse-mr.no


Kurset dekker disse temaene: - Intervallkreft, MR-mamma og MR-veiledet vakuumbiopsi, Erfaringer etter mammografiscreening med tomosyntese, Aldersgrupper aktuell for screening, Kontrastmammografi versus MR-mamma. 

Fredag 20.april 2018. Kurslokale på Gardermoen, Radisson Blu

Den norske legeforenings kvalitetspriser tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på helsetjenestene, og med vekt på pasientfokus. Frist 1. mars 2018.

Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.