Progress in Radiology arrangeres 13.-15. Juni 2018 i Bergen (12. symposium for Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) og det 15. Nordic Japan PACS symposium).

Kurset holdes fra 2. til 4. mai og undervisningen foregår på både Rikshospitalet (RH) og Ullevål universitetssykehus (UL). Påmelding kan gjøres på uxviro@ous-hf.no.

Frie foredrag kan sendes til post.norafo@gmail.com innen 1. september 2018.

European Society for Magnetic Resonace in Medicine and Biology (ESMRMB) arrangerer kurs i avansert hode og hals MR 24.-26. Mai på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.