12.-14. Oktober arrangeres ECPR 2016 i Oslo med tema "Pediatric abdominal imaging".

Radiografforbundets fagtidsskrift "Hold Pusten" ønsket et intervju med Radiologforeningens styreleder Gaute Hagen om beskrivende radiografer. Det fikk de. Desverre hadde de ikke plass til å trykke hele svaret. Det har vi.

Det 9. nordiske traumeradiologikurset arrangeres 23.-26. mai 2016 i Aarhus, Danmark.

Kursdato er endret til 2.-4. november 2016. Den 7. skandinaviske CT-colografiskolen arrangeres i regi av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Den norske legeforening og Norsk Radiologisk forening. Kurset holdes på Ullevaal Business Class (UBC), Oslo. Kurset inngår i Legeforeningens kursportefølje og deltagerne kan søke refusjon fra fond 3.

Kursleder: Overlege Anders Drolsum

Påmelding til FOU ARN, Oslo Universitetssykehus: Camilla von Krogh Lid (cvl@ous-hf.no)

Se foreløpig program her:

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.