Nordic Congress of Radiology arrangeres i Reykjavik 29. juni til 1. juli 2017. Da arrangeres også Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasus. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

Six clinical fellowships in Emergency Radiology. Minimum requirements include post graduation in Radiology in the home country and IELTS with scores as stated in the link below. Candidates will be interviewed via Skype and those that are selected will get their MCCEE exempted. The Fellow will get a 2-year license to practise in a supervised capacity and work visa will be sponsored.

Søknadsfristen var 16.9.2016. Styret besluttet i møte 27.10.2016 å bevilge til sammen kr 126.000,- til 6 av søkerne på følgende måte:


Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin har forsvart sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of musculoskeletal inflammation in children. Disputasen fant sted 12. okt. 2016 ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.