Må vi holde oss med underforeninger? Er det ikke nok med moderforeningen? Det er urealistisk at styret, som drives av personlig motivasjon, skal kunne ivareta enhver fagmedisinsk problemstilling som medlemmene måtte være opptatt av. Derfor er det underforeningene som ideelt sett skal ivareta de enkelte fagområdene sine, sørge for at fagfeltet blir representert, ikke bare på høstmøtet, men også i komiteer, møter og råd. 

Av Roar Pedersen, leder i NFMSR

Ute har fuglene så smått begynt å kvitre, og vi er ikke lenger avhengige av nattesyn for å komme oss til eller fra jobb. Våren er her! Og med våren kommer håpet om en god norsk sommer - og ikke minst sommerferie! Men hvordan blir det med vaktene?

Kirkenes.  Girkonjárga.  Kirkkoniemi. Nesten så langt øst som en kan komme i vårt langstrakte land, helt inn mot den russiske grense, ligger dette gudsforlatte sted av en gruveby - om en skal tro Ellisif Wessel. 

Ultralydapparater er dyrt utstyr, og kan stå på ønskelista til mange avdelinger i lang tid før det faktisk gjøres et innkjøp. Ofte må en viktig del i den gamle maskinen gå i stykker, slik at det ikke lenger er mulig å reparere. Og når man plutselig er nødt til å kjøpe maskin, er det ikke alltid man får det man ønsker seg.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser