Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Norsk Forening for Thoraxradiologi inviterer radiologer og andre interesserte til fagligmøte om HRCT og interstitelle lungesykdommer 28.mars. Prof. Cornelia Schaefer-Prokop kommer, og vi ser frem et spennede faglig møte.

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

F18-FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.
Av
Ankush Gulati (lege i spesialisering i nukleærmedisin)
Øystein Fluge (spesialist i onkologi)
Christian Vedeler (spesialist i nevrologi)
Jostein Kråkenes (spesialist i radiologi/nevroradiolog)
Boel Johnsen (spesialist i nukleærmedisin)
 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.