Hva kan radiologen gjøre?

I siste nummer av Noraforum nr 3 2013 kan dere lese Andreas Abildgaards innlegg om kapasitetsproblemer i norsk radiologi.

Gi oss din mening i denne diskusjonen!

4-7 november 2014 i Oslo

Program informasjon på www.radfag.no 

Kurset arrangeres 24-26.09.14 i Bergen .

Det har en generell målsetting om å øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om biomedisinske bildeteknikker og bruken av de.Kunnskapen skal i hovedsak være gyldig for alle bildeteknikkene. Kurset er primært rettet mot radiologer (LIS og overleger) som ønsker kunnskap om et rammeverk for radiologisk forskning.

Påmeldingsfrist 22.06.14

Annonser