Alle radiologer har vel ganske ofte ergret seg over dårlige henvisninger eller henvisninger som er dårlig utfylt. Mange radiologer mener at det skyldes slurv og/eller latskap fra klinikeres side. Men er det riktig? Og hvem har ansvaret for å gjøre noe med det? 

I dette forskningsarbeidet har vi sett på forekomsten av radiologiske og kliniske funn assosiert med femoroacetabular impingement (FAI) i den unge voksne normalbefolkningen. Vi har også utarbeidet oppdaterte normalmaterialer for vanlige radiologiske mål på acetabulær dysplasi. 

 

 

 

 

   Av Lene Bjerke Laborie

Innmeldingsfrist 1. september.

Det er heldigvis ikke ofte radiologer må drive gjenopplivning, men det var ingen hindring for Billy Roger Parimalasingham (33). Han kastet seg over oppgaven og lykkes – til tross for at pasienten hadde vært livløs i over 2 år.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser