Søknadfrist 16. september 2016! 

Fondene gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning.

Kjempemulighet! Leger i Spesialisering under 35 år kan få gratis deltagelse og overnatting under ECR 2017 dersom de sender inn et abstract. Søknadsfrist 15. oktober. Les mer her

Til alle LIS leger: ESPR 2002 legatet lyser ut 4 stipendier a kr 5000.- Formål: deltakelse på European course in pediatric radiology (ECPR): Abdominal imaging in children. Oslo 12-14 oktober 2016. For mer informasjon / program / påmelding, se www.espr.org

Erik Rud (OUS) fikk i sommer "The John Blandy Prize" for sin artikkel i tidsskriftet British Journal of Urology International.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Velkommen til Radiologisk Høstmøte 2016

Radiologisk høstmøte 2016 arrangeres 26. til 28. oktober. I år kommer radiologien tilbake i sentrum når Radiologisk Høstmøte arrangeres på Scandic Edderkoppen på St Olavs plass. Tema for møtet blir: Akutte tilstander.

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.