NFMSR arrangerer endagsseminar torsdag 31. mars 2016 på Hotel Bristol i Oslo. Tema: "Bildediagnostikk av albue og ankel". Godkjent for spesialistutdanningen i radiologi!
Sju radiologer og nukleærmedisinere har disputert i 2015, og dette ble markert av RadForsk under generalforsamlingen til NoRaFo på Høstmøtet 2015. De nye doktorene som hadde disputert før høstmøtet mottok diplom fra RadForsk og et stipend pålydende 5 000 kroner som kan brukes til forskning.

18. februar 2016 kl 13:15,  forsvarer Cand.med. Erik Rud ved Institutt for klinisk medisin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical impact of preoperative magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer. Disputasen foregår i Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166. Prøveforelesningen begynner kl 10.15.

Norsk radiologisk forenings standpunkt er at det er leger som har den omfattende fagkompetansen som tolkning av bildediagnostikk krever. Styret mener at denne oppgaven ikke bør overlates til yrkesgrupper som mangler denne medisinskfaglige tyngden. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til ikke å delta som mentorer i videreutdanning av beskrivende radiografer. 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.