Målgruppen for opplæringsprogrammet er leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedring i klinisk praksis, og som ønsker kunnskap om og evne til å gjennomføre et forbedringsprosjekt. 

Velkommen til Tønsberg, Norges eldste by! For mange sol og sommer, familiehytte, skjærgård, og båtliv, gode feriedager, tid for utepils på brygga, softis og Slottsfjellfestival. Men kommer du til byen, kan du ikke unngå å se arbeidsplassen vår. 

Av Einar Vigeland

Cand.med. Marta Switlyk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI and clinical assessment of patients with symptomatic spinal metastases den 17. november 2015 kl. 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Sikker Alzheimer-diagnose har lenge krevd post mortem histopatologisk undersøkelse. De senere år har det kommet nye nukleærmedisinske avbildningsmetoder som muliggjør ikke-invasiv evaluering av amyloide plakk i hjernen.

Av Tone Vibecke Johansen og Jan Gunnar Fjeld

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.