Hva kan radiologen gjøre?

I siste nummer av Noraforum nr 3 2013 kan dere lese Andreas Abildgaards innlegg om kapasitetsproblemer i norsk radiologi.

Gi oss din mening i denne diskusjonen!

4-7 november 2014 i Oslo

Program informasjon på www.radfag.no 

Neste temamøte i regi av foreningen blir med tema pancreas.

Annonser