De danske og franske MSK-radiologiske foreningene arrangerer symposium om ultralydveiledet intervensjon og ultralyd av hofte i København lørdag 17. september.

Påmelding til Radiologisk høstmøte 2016 er nå åpnet! I år kommer radiologien tilbake i sentrum når Radiologisk høstmøte arrangeres på Scandic Edderkoppen på St Olavs plass 26. til 28. oktober. Tema for møtet blir: Akutte tilstander. Meld deg på her!

Å la radiografer beskrive røntgenbilder er foreslått som løsning på et ikke definert kapasitetsproblem. Dette har ført til en debatt i det radiologiske miljøet, og flere viktige spørsmål stilles: Tas det for mange røntgenbilder? Hvordan organiseres det bildediagnostiske arbeidet best? Hvilken retning ønsker vi for faget vårt?

Helsepersonell har en unik mulighet til å avdekke barnemishandling og omsorgssvikt. Personell ved radiologiske avdelinger må tørre å være tydelige, bli bedre på å dokumentere grunn til bekymring og å melde til barnevernet eller politiet ved mistanke.
Tekst: Carina Skantz

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til peter.m.lauritzen@gmail.com.