Progress in Radiology arrangeres 13.-15. Juni 2018 i Bergen (12. symposium for Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) og det 15. Nordic Japan PACS symposium).

Frie foredrag kan sendes til post.norafo@gmail.com innen 1. september 2018.

European Society for Magnetic Resonace in Medicine and Biology (ESMRMB) arrangerer kurs i avansert hode og hals MR 24.-26. Mai på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Gjør kloke valg er den norske utgaven av "Choosing wisely". Kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening har nå kommet med sine anbefalinger.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.