Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om bruk av kunstig intelligens i radiologi.

Ordinær generalforsamling i Norsk radiologisk forening 2018 avholdes Torsdag 25.10.2018, kl. 13.00 -14.00 i Festsalen på Ingeniørenes Hus, i forbindelse med Radiologisk høstmøte.

Får du henvisninger til undersøkelser som ikke er indisert?
Er det et problem? Hva gjør vi med det?

Det arrangeres interaktivt kurs i CT-kolografi tirsdag 13. november kl 08:30- 20:00 og onsdag 14. november kl 08:30-15:00 ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Annonser
Radiologisk høstmøte 2018
Nå er påmeldingen åpen og du kan se foreløpig program.
Radiologisk høstmøte 2018 arrangeres på Ingeniørenes hus fra onsdag 24. til fredag 26. oktober. Tema for årets høstmøte er cancer.

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.