Frie foredrag og posterpresentasjoner

Frie foredrag kan sendes til post.norafo@gmail.com innen 1. september 2018.

Frie foredrag og posterpresentasjoner
Høstmøte 2018

Vi er takknemlig for alle som vil bidra under Radiologisk høstmøte 2018 med en vitenskapelig presentasjon. Presentasjonen må beskrives i form av et kortfattet abstrakt etter følgende mal:

  • Tittel på presentasjon: (Bør være kortfattet)
  • Forfattere: (Navn, yrkestittel og arbeidsplass til samtlige medforfattere)
  • Bakgrunn/Formål:
  • Materiale og metoder:
  • Resultater:
  • Konklusjon:
  • Foredragsholders navn, e-mail-adresse og telefonnummer: 

Abstraktet skrives i Times New Roman, størrelse 12. Størrelsesbegrensning 250 ord. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.

Meld av for ønsket variant:

• Muntlig presentasjon: Lengde: 7 minutters foredrag + 3 min. diskusjon/bytte. Presentasjonsformat: Elektronisk (Power Point for Windows 7 el. 8)

• Poster-presentasjon 

Skulle det komme inn flere abstrakter enn det er avsatt tid til for muntlige presentasjoner, vil disse aksepteres som poster-presentasjoner.

Frie foredrag kan sendes til post.norafo@gmail.com innen 1. september 2018.

Vi ser frem til å se dere på Radiologisk høstmøte 2018!

Programkomiteen