Progress in Radiology 2018

Hold av datoen! 13.-15. Juni 2018 arrangeres det 12. symposium for Japanese Scandinavian Radiological Society (JSRS) og det 15. Nordic Japan PACS symposium i Bergen.
Progress in Radiology 2018

Les mer om arrangementet i invitasjonen (i høyre marg) og på hjemmesiden til symposiet.
Abstract submission deadline er 15. januar 2018. Early bird registrering fram til 1. mars 2018. 

Mer om emnene