Nyheter

Alle nyhetssaker fra Noraforum

search

Periode

  • År: Måned:

110 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Et utfordrende kasus

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk positive funn i pasient med adenocarcinom i jejunum

Gjør kloke valg!

Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg! Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Norsk radiologisk forening skal være med fra starten. Nå ønskes innspill fra medlemmene.

MR ved MS - oppdaterte anbefalinger

Oppdaterte retningslinjer for utredning og kontroll av MS med MR-undersøkelser.

Ta European Diploma på Röntgenveckan

Det holdes eksamen for European Diploma in Radiology (Edir) under Röntgenveckan i Linköping 11. september 2017. Det er fortsatt ledige plasser.

Minneord for Bjarne Hager

Radiolog Bjarne Hager, født i 1936 på Gjøvik, døde brått og uventet 20. mars på familiens hytte i Nesbyen i Hallingdal.

Kreftmeldinger og MR prostata

Viktig informasjon om kreftmeldinger og beskrivelser av MR prostata fra Kreftregisterets Rådgivningsgruppe for prostatakreft.


Læringsnotat om radiologi fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat basert på omlag 200 uønskede hendelser knyttet til radiologisk bildediagnostikk de siste 4 årene. Les læringsnotatet og se omtalen i Dagens Medisin her.

NoRaFo i Dagens Medisin

IT-systemene er like viktige for at vi skal kunne gjøre en god jobb, som skalpell og operasjonsbord er for at kirurgene skal kunne gjøre sin jobb, sier leder av Norsk radiologisk forening.

Forskningspris og kvalitetspris

Legeforeningen lyser ut Marie Spångberg-prisen til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats og en pris for kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Begge har søknadsfrist 1. mars.

Disputas - Anne Line Stensjøen

Anne Line Stensjøen - Doktorgradsprøve 15. februar ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Minneord for Tone Bohmann

Tone Bohmann døde brått og uventet 7. januar 2017, nær 72 år gammel. På Radiologisk Avdeling på Radiumhospitalet mottok vi meldingen med sjokk og sorg. Vi har mistet en kunnskapsrik, varm og fargerik kollega og venn.

Professorat ved Universitetet i Stavanger til Nevroradiolog

Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Disputas: Anselm Schulz

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

Kasuistikk

F18-FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose.
Av
Ankush Gulati (lege i spesialisering i nukleærmedisin)
Øystein Fluge (spesialist i onkologi)
Christian Vedeler (spesialist i nevrologi)
Jostein Kråkenes (spesialist i radiologi/nevroradiolog)
Boel Johnsen (spesialist i nukleærmedisin)
 

RadForsk har besøkt UNN i Tromsø

RadForsk var på besøk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø 7. november 2016.

Anmeldelse: Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok.

Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok er et ambisiøst bokprosjket. Boka er lettfattelig skrevet, men omtaler først og fremst indremedisinsk bruk av ultralyd, mens mange aktuelle tema for leger i spesialisering i radiologi er utelatt.

Av Lars Fjetland, Overlege, Stavanger Universitetssykehus

Vinn gratis deltagelse på Nordic Congress på Island

Nordic Congress of Radiology arrangeres i Reykjavik 29. juni til 1. juli 2017. Da arrangeres også Nordic Case Competition, der to Leger i Spesialisering fra hvert land presenterer interessante radiologiske kasus. Norsk radiologisk forening dekker reise, opphold og kongressavgift for de to som velges ut.

Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2016

Søknadsfristen var 16.9.2016. Styret besluttet i møte 27.10.2016 å bevilge til sammen kr 126.000,- til 6 av søkerne på følgende måte:


Disputas: Eva Kirkhus

Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin har forsvart sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of musculoskeletal inflammation in children. Disputasen fant sted 12. okt. 2016 ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Minneord for Marianne Oroszko Haakonsen

Vår gode venn og kollega Marianne Oroszko Haakonsen døde på Drammen sykehus 29.10. 2015, 54 år gammel. 

110 sider. Side 1 av 6