Nyheter

Nyheter

Alle nyhetssaker fra Noraforum

search

Periode

  • År: Måned:

133 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Norsk mammografiartikkel i Radiology Podcast

En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Disputas: Aida Kapic Lunder

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease». Disputasen finner sted 20. juni på Akerhsus universitetssykehus.

Disputas: Karoline Skogen

Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.

Disputas: Anne Sofie F. Larsen

Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).

Gjør kloke valg - Radiologi

Gjør kloke valg er den norske utgaven av "Choosing wisely". Kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening har nå kommet med sine anbefalinger.

Minneord for Jarle Tor Rørvik 1954 - 2018

Professor Jarle Tor Rørvik døde brått og uventet for kort tid siden. Nære kolleger og venner ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har skrevet minneord for ham.

To kvalitetspriser fra Legeforeningen

Den norske legeforenings kvalitetspriser tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på helsetjenestene, og med vekt på pasientfokus. Frist 1. mars 2018.

Pris for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

NFIR  utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen. Søknadsfrist: 1. april 2018  

Bruk stemmeretten!

Du har fått en e-post fra ESR med informasjon om avsteming for to verv i ESR Excecutive Counsil. Vervene er ESR 2nd Vice-President og ESR Education Committee Chair. Informasjon om kandidatene finner du på myesr.org (lenke i e-posten). Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten. 

Disputas: Ragnhild Marie Undseth

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects. Disputasen er 24. januar 2018, på Ullevål sykehus (Kirkeveien 166), Auditoriet øyeavdelingen (bygg 36).

Slapp av det ordner seg

Har du fått en mail fra ESR? Er du redd for å gå inn i julehøytiden uten å ha fornyet medlemskapet ditt? Slapp av! Det ordner seg.

Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2017

Styret i forskningsfondene har besluttet årets tildelinger. Gratuelerer til de heldige mottakerne.

Kongens fortjenestemedalje til Per Skaane

Radiolog og prosessor emeritus Per Skaane mottok 17. oktober 2017 Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening.

Tusen takk for et flott høstmøte 2017

Norsk radiologisk forening vil gjerne takke alle som har bidratt til at Radiologisk høstmøte 2017 ble et vellykket og hyggelig arrangement med 250 besøkende.

Generalforsamling NFMSR 2017

Kjære radiolog! Med dette inviteres du til generalforsamling og faglig foredrag i regi av Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi.

Minneord for Jana Rydland

Jana Rydland døde 1. juni i år. Minneordene er skrevet av hennes gode venner og kollegaer ved St Olavs hospital.

ESCR 2017 Prisvinner

Anne Bethke fra OUS Ullevål vant pris (ESCR 2017 Best Abstract Session) for sin presentasjon "Early myocardial perfusion measured by CT in acute myocardial infarction treated by primary PCI" under årets ESCR årsmøte. Vi gratulerer!

Nordic Fellowship in Clinical Radiology

Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering. Stipendet kan brukes til utdanningsopphold eller forskningsopphold i et annet nordisk land, og skal fremme samarbeid mellom de nordiske landene. Ny søknadsfrist, utsatt til 15. januar 2018.

Elektronisk klinisk beslutningsstøtte

Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om Elektronisk klinisk beslutningsstøtte (EKB). Dokumentet er godkjent av styret og publiseres nå som foreningens standpunkt. Likere og riktigere bruk av bildediagnostikk og Elektronisk klinisk beslutningsstøtte er tema for kvalitetsseminaret på årets høstmøte.

133 sider. Side 1 av 7