Nyheter

Alle nyhetssaker fra Noraforum

search

Periode

  • År: Måned:

125 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

NFIR  utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen. Søknadsfrist: 1. april 2018  

Bruk stemmeretten!

Du har fått en e-post fra ESR med informasjon om avsteming for to verv i ESR Excecutive Counsil. Vervene er ESR 2nd Vice-President og ESR Education Committee Chair. Informasjon om kandidatene finner du på myesr.org (lenke i e-posten). Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten. 

Disputas: Ragnhild Marie Undseth

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects. Disputasen er 24. januar 2018, på Ullevål sykehus (Kirkeveien 166), Auditoriet øyeavdelingen (bygg 36).

Slapp av det ordner seg

Har du fått en mail fra ESR? Er du redd for å gå inn i julehøytiden uten å ha fornyet medlemskapet ditt? Slapp av! Det ordner seg.

Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2017

Styret i forskningsfondene har besluttet årets tildelinger. Gratuelerer til de heldige mottakerne.

Kongens fortjenestemedalje til Per Skaane

Radiolog og prosessor emeritus Per Skaane mottok 17. oktober 2017 Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening.

Tusen takk for et flott høstmøte 2017

Norsk radiologisk forening vil gjerne takke alle som har bidratt til at Radiologisk høstmøte 2017 ble et vellykket og hyggelig arrangement med 250 besøkende.

Generalforsamling NFMSR 2017

Kjære radiolog! Med dette inviteres du til generalforsamling og faglig foredrag i regi av Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi.

Minneord for Jana Rydland

Jana Rydland døde 1. juni i år. Minneordene er skrevet av hennes gode venner og kollegaer ved St Olavs hospital.

ESCR 2017 Prisvinner

Anne Bethke fra OUS Ullevål vant pris (ESCR 2017 Best Abstract Session) for sin presentasjon "Early myocardial perfusion measured by CT in acute myocardial infarction treated by primary PCI" under årets ESCR årsmøte. Vi gratulerer!

Nordic Fellowship in Clinical Radiology

Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering. Stipendet kan brukes til utdanningsopphold eller forskningsopphold i et annet nordisk land, og skal fremme samarbeid mellom de nordiske landene. Ny søknadsfrist, utsatt til 15. januar 2018.

Elektronisk klinisk beslutningsstøtte

Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om Elektronisk klinisk beslutningsstøtte (EKB). Dokumentet er godkjent av styret og publiseres nå som foreningens standpunkt. Likere og riktigere bruk av bildediagnostikk og Elektronisk klinisk beslutningsstøtte er tema for kvalitetsseminaret på årets høstmøte.

Disputas: Anne Günther

Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation. Disputasen er torsdag 12. oktober i Oslo.

Disputas: Piotr Sowa

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging. Disputasen er 29.09.2017 i Oslo.

Endelig tilgang til Acta igjen

Acta radiologica har byttet nettplattform, og det har medført at medlemmer i Norsk radiologisk forening ikke har hatt tilgang til Acta på nett. Det er det mange som har savnet. Det er en stor glede å meddele at den nye elektroniske tilgangen nå er i orden.

Et utfordrende kasus

Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk positive funn i pasient med adenocarcinom i jejunum

Gjør kloke valg!

Legeforeningen ønsker å lansere en norsk versjon av Choosing Wisely-kampanjen under navnet: Gjør kloke valg! Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Norsk radiologisk forening skal være med fra starten. Nå ønskes innspill fra medlemmene.

MR ved MS - oppdaterte anbefalinger

Oppdaterte retningslinjer for utredning og kontroll av MS med MR-undersøkelser.

Ta European Diploma på Röntgenveckan

Det holdes eksamen for European Diploma in Radiology (Edir) under Röntgenveckan i Linköping 11. september 2017. Det er fortsatt ledige plasser.

Minneord for Bjarne Hager

Radiolog Bjarne Hager, født i 1936 på Gjøvik, døde brått og uventet 20. mars på familiens hytte i Nesbyen i Hallingdal.

125 sider. Side 1 av 7