Styret

member

Raymond Brønn

Nestleder
Arbeidssted: Curato Røntgen Trondheim

member

Per Kristian Hol

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
Telefon: 23 07 0110
Privat mobil: 41478572
Privat e-post: phol@ous-hf.no

member

Helga M. Brøgger

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Billy Roger Parimalasingham

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Peter Mæhre Lauritzen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
Telefon: 952 48 249
Privat e-post: peter.m.lauritzen@gmail.com

member

Bente Lund Neple

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Tanja Kristine Rønsen

Varamedlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Lars Hagen Henriksen

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer
Telefon: 61 27 20 00