Acta Radiologica

Tilgang til Acta Radiologica skal være gratis for alle medlemmer av Norsk Radiologisk Forening.

På grunn av omlegging av innloggingssystemet, virker ikke det gamle systemet lenger. Dessverre er ikke det nye systemet på plass. Derfor har våre medlemm per i dag (feb. 2017) ikke tilgang til Acta på nett. Dette er bare å beklage. Henvendelser og eventuelle klager rundt dette må rettes til Acta Radiologica.