Dagsseminar om rectumcancer

NFAR ønsker velkommen til dagsseminar om rectumcancer 02.05.16!

Vi fortsetter vår årlige tradisjon med dagsseminarer om aktuelle tema innen abdominal radiologi, og denne gangen er det rectumcancer som står på planen.

  • Sted: Park Inn, Radisson, Gardermoen
  • Tid: Mandag 02.05.2016
  • Påmeldingsfrist 18.04.16
  • Påmelding til Unni Bergan e-post: ubergan@hotmail.com
  • Påmelding er ikke gyldig før kursavgift er betalt til kontonr: 1503 26 11564
  • Husk å merke betaling med navn og recumseminar 2016.
  • Kursavgift for medlemmer av NFAR kr 1200.
  • Kursavgift for ikke-medlemmer kr 1600.
  • Kursavgift refunderes ikke ved avmelding etter 24.04.16.
  • Utgifter til kurset dekkes ikke av fond III.
08.50 - 09.00 Velkommen  
09.00 - 09.30 Kirurgi Nesbakken
09.30 - 10.00 State-of-the-art MR rectum, teknikk Knut Håkon Hole
10.00 - 10.15 Kaffepause  
10.15 - 10.45 Perfusjonsundersøkelser Redalen
10.45 - 11.30 TNM, inkl subklassifikasjoner Cornelia Rösler
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.00 CT evaluering Reidun Fogner
13.00 - 13.30 Tidlig rectumcancer Ellen Viktil
13.30 - 14.00 Lav rectumcancer Jeroen
14.00 - 14.30 Kaffepause  
14.30 - 15.00 Responsevaluering og lokalt recidiv Knut-Håkon Hole
15.00 - 15.30 Erfarenheter med nasjonell kvalitetsregistrering Lennart Blomqvist
15.30 - 16.00 Watchful waiting Søren Rafael Rafaelsen

Mer om emnene