Norsk forening for abdominal radiologi (NFAR) ønsker velkommen til årsmøtet 2015

Møtet vil bli avholdt på Radisson Blu Alna, Møterom D, Onsdag 21. oktober 2015 kl. 17.45.

Program:

1. Konstituering av årsmøtet ved Leder Åse Kjellmo

2. Styrets årsberetning ved leder Åse Kjellmo

3. Godkjenning av regnskap for 2014

4. Godkjenning av budsjett for 2015

- inkluderer størrelse på medlemskontingent 

- inkluderer diskusjon om hvorvidt LIS skal betale medlemskontingent

5. Planer for 2015

- herunder diskusjon om tema for neste dagsseminar

6. Valg v/ valgkomitéen

7. Eventuelt

8. Avslutning 

Mer om emnene