Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk

Årsmøte tirsdag 17.oktober 2017 i rom LOFOTEN kl.17.15-18 Radisson Blu Scandinavia Hotell).

Mer om emnene

Er du medlem i Norsk radiologisk forening og arbeider med, eller har interesse for brystdiagnostikk kan du nå melde deg inn i vår forening.