ETTERUTDANNINGSKURS I BRYSTDIAGNOSTIKK FOR RADIOLOGER 20. APRIL 2018

Kurset dekker disse temaene: - Intervallkreft, MR-mamma og MR-veiledet vakuumbiopsi, Erfaringer etter mammografiscreening med tomosyntese, Aldersgrupper aktuell for screening, Kontrastmammografi versus MR-mamma. 

Fredag 20.april 2018. Kurslokale på Gardermoen, Radisson Blu

Målgruppe

Radiologer som arbeider med brystdiagnostikk, og LIS ved radiologiske avdelinger som har ønske om fordypning i brystdiagnostikk og ønsker bedre kjennskap til alternative utrednings- prosedyrer ved mistanke om brystkreft. Leger som arbeider innen kirurgi, patologi eller onkologi kan også delta.

Læringsmål

Etter kurset skal legene som deltar ha god kjennskap til ulike aspekter vedrørende intervallkreft ved mammografiscreening, nytte og utfordringer ved MR-mamma og praktisk utførelse av MR-mamma-veiledet vakuumbiopsi. Deltagerne skal etter kurset ha økt forståelse for hva det å screene med tomosyntese vil innebære, resultater, fordeler, ulemper. Man vil også få økt kunnskap om bruk av kontrastmammografi som alternativ til MR-mamma.

Påmelding:

https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32326/

Innbetaling av kr.: 2000- på NFRBDs konto nr: 1503.28.01835 gjelder som påmelding. Husk å merke innbetalingen med: "Kurs 2018" – og navn på deltager.

Påmeldingsfrist: 1.mars 2018.

PROGRAM

08.30-09.00    Registrering og kaffe

09.00-09.10    Velkommen

                        Hildegunn Aase

09.10-10.05    Intervallkreft

Tone Hovda, Radiolog BDS Vestre Viken   

10.05-10.20    Kaffepause    

10.20-11.15    Erfaringer med MR mamma og MR veiledet vakuumbiopsi

                        Geir Ulimoen, Radiolog Aleris Røntgen

11.15-11.30    Kaffepause

11.30-12.30    High volume DBT screening mammography: an Italian experience

Dr. Daniela Bernardi Chief Radiologist, Trento Breast Cancer Screening Program, Trentino, Italy           

12.30-13.30    Lunsj

13.30-14.00    Internasjonale anbefalinger om mammografiscreening.

Vil screeningpopulasjonen bli utvidet i Norge? Status

                        -Innledning og diskusjon

                        Merete Kristiansen, overlege BDS Sykehuset Østfold

 14.00-15.00    Contrast Enhanced Digital Mammography: a feasible alternative to breast MRI?

Dr. Daniela Bernardi Chief Radiologist, Trento Breast Cancer Screening Program, Trentino, Italy           

15.00-15.10    Oppsummering og avslutning

                        Kurskomiteen

                                  

 

 

 

Mer om emnene