Godt Nyttår!

Meldt deg inn i foreningen!

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i foreningen ved betaling av medl.avgift

( 200 kr. til konto 1503 1480 768). Husk å skriv navn i betalingsinformasjonen!