Rekordstort oppmøte på NFTRs vårmøte!

28. mars avholdt vi vårt åttende årlige fagseminar, denne gangen om HRCT og interstitielle lungesykdommer.

Rekordstort oppmøte på NFTRs vårmøte!

70 lungeinteresserte radiologer møtte opp på Gardermoen for å høre om HRCT og interstitielle lungesykdommer. Vi beveget oss blant annet gjennom forelesninger om prikker og streker, om høy og lav tetthet. Prof. Cornelia Schaefer-Prokop fra Meander Medical Center i Amersfoot, Nederland var en av foredragsholderne, og hun ga oss en fin oversikt over «alfabetsuppen» av forkortelser i feltet om interstitielle lungesykdommer. Det var også tid til pauser for å bygge bånd på tvers av sykehus og regioner. Dagen gikk fort, og vi gleder oss til neste møte!