Da inviterer NRF og leder Helena Andersson til årets seminar 21.november på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, se vedlagt program (med forbehold om små endringer). Det er implementering av spesialistutdanningen som er fokus før lunsj, og etter lunsj vies tiden til kliniske multisenterstudier og registerforskning, og mulige kommende nasjonale prosjekter. Påmelding her:  https://no.surveymonkey.com/r/nrfseminar2018

Da er programmet og påmeldingslink i Kurskatalogen klar til LIS-kurset 21.november og til Hovedkurset 22.-23.november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Kurskomiteen og styret i NRF ønsker alle hjertelig velkommen til et flott kurs og et viktig treffpunkt for norsk revmatologi. Påmeldingslinker finner dere her. Program til det parallelle seminaret til NRF tirsdag 21.november kommer i en egen nyhetssak.

Minner at det i år som tidligere er frist 1.november for innsending av abstracts til årets julemøte. Det skal presenteres aktuell forskning under hovedkurset, og de som sender inn abstracts har mulighet for å vinne Abstractprisen 2018 som lyder på 10 000 kr. Send abstractet til sekretær i Norsk Revmatologisk forening Anna-Birgitte Aga. 

NRF lyser ut den årlige Klinikerprisen på kr 25 000. Kandidatene skal være aktive kliniske revmatologer som har gjort en spesiell innsats for pasientene og faget vårt. Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com. Prisen vil bli utdelt under årets Julemøte på Gardermoen. Se vedlegg. 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Annonser