Pasientinformasjon

Logo NRF

Dette er hovedsiden for PASINFO-REVMA, Norsk Revmatologisk Forenings pasientinformasjonsark om legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.

Det er lite å finne av gode internettsider om revmatiske sykdommer på norsk.

Trolig er den beste informasjonen på sidene til Norsk Revmatikerforbund.

http://www.revmatiker.no/diagnoser

 

 

 

Mer om emnene