Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

75 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Derfor er jeg lege - Eit nærsjukehus i distrikt

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

Folkehelsearbeid - Kurs C - Asker 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 7-9 juni 2017. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i 2017

Kursprogrammet for obligatoriske kurs i 2017 er nå på plass. Samtlige kurs gjennomføres også i år, og her er oversikt over hvor og når kursene finner sted.

Gledelig utvikling i spesialistgodkjenninger

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin ble revitalisert i 2010 og i de følgende årene har det vært god aktivitet med mange deltakere i veiledningsgrupper og på kurs. Antall nye spesialister viser nå også en god utvikling.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres i Oslo 27-31 mars 2017. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret i Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D - Røst 2017

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres på Røst i Nordland 9-11 mai 2017. Dette er kurs D i den obligatoriske spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Viktig endring i regelverket for spesialistutdanningen

Det er innført en viktig endring i regelverket for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Helsedirektoratet har fra 9.12.2016 oppdatert kravet til samfunnsmedisinsk tjeneste, slik at det ikke lenger er nødvendig med tjeneste på to forvaltningsnivåer.

Administrasjon og ledelse - Kurs F - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 30 januar - 3 februar 2017. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Hva er samfunnsmedisin?

Tidsskriftet Michael som utgis av Det norske medisinske selskap har nylig utgitt et temanummer med denne tittelen. Temaheftet er nyttig lesing får både erfarne og nye samfunnsmedisinere.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H (Oslo, 2016)

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres i Oslo 14-18 november 2016. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret/Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2016

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 17-21 oktober 2016. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G (Bodø, 2016)

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 19-23 september. Kurset inngår i videreutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B (Fevik, 2016)

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik 12-15 september 2016. Dette er Kurs B i det obligatoriske kurspogrammet i samfunnsmedisin.

Derfor er jeg lege - Spennende utfordringer

Det er et stort privilegium å få forske og undervise i et så spennende fag som medisinsk etikk, samtidig som jeg jobber på Haukeland som spesialrådgiver og sekretær i klinisk etikk-komité, sier Ingrid Miljeteig, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen.

Årsmøte i Norsam

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening avholdes i Fredrikstad torsdag 16. juni kl 1700. Møtet er åpent for alle interesserte.

Samfunnsmedisinsk årsmøtekurs - Fredrikstad 2016

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) arrangerer årsmøter og årsmøtekurs i Fredrikstad 16-17 juni. Årets årsmøtekurs setter fokus på internasjonale forhold, "det besværlige legelivet" og fastlegeordningen. Les mer om kurset og påmelding her.

Introduksjonskurs - Kurs A (Fredrikstad, 2016)

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Fredrikstad 15-17 juni 2016. Dette er kurs A i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Obligatoriske kurs i samfunnsmedisin 2016

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisutdanningen arrangeres i 2016.

Folkehelsearbeid - Kurs C (Asker, 2016)

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 27-29 april 2016. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Legatmidler fra tuberkulosefond

Informasjon fra Folkhelseinstituttet: Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond kan gi tilskudd til prosjekter som kan bidra til bekjempelse av tuberkulose.

75 sider. Side 1 av 4

search

Spesialiteter