Obligatoriske kurs i 2018 - samfunnsmedisin

Obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin skal gjennomføres også i 2018. Her er en oppdatering av status for kursprogrammet.

Obligatoriske kurs i 2018 - samfunnsmedisin


Vi planlegger at samtlige obligatoriske kurs skal gjennomføres også i 2018. For noen kurs er planene klare, mens det for andre kurs gjenstår noe planlegging og avklaring. Denne nettsiden vil bli løpende oppdatert.

Fra 2018 har vi effektivisert og komprimert kursprogrammet. Ingen kurssamlinger går over mer enn fire dager, og flere kurs går over tre kursdager. Dette etter ønske fra et stort flertall av kursdeltakerne. Dette medfører at kursdagene utnyttes bedre og det blir ikke halve dager i starten og slutten av kurset. Videre legges det opp det egeninnsats i form av forberedende hjemmearbeid.

Nednefor er kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset. Annonsering av de enkelte kurs skjer vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres på Primærmedisink uke (PMU) i Oslo i uke 43. Informasjon og påmelding på PMUs nettside når konferansen åpnes for påmelding.

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Under planlegging. Arrangeres antagelig høst 2018 i Oslo eller Østlandsområdet

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Under planlegging. Arrangeres antagelig 6-8 juni (ikke endelig bekreftet)

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Under planlegging. Arrangeres antagelig vår 2018 i Oslo eller Østlandsområdet

E. Helserett og saksbehandling
Under planlegging. Arrangeres antagelig høst 2018

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Arrangeres på Soria Moria, Oslo 15-18 januar (uke 3)
Kurset er annonsert og det er klart for påmelding.

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i Bodø 24-27 september (uke 39) av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Arrangeres på Soria Moria, Oslo 12-15 mars (uke 11) i samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

I. Global helse
Under planlegging

Mer om emnene