Obligatoriske kurs i samfunnsmedisin

Norsam har overordnet ansvar for kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. På denne nettsiden finnes oversikt over kursutdanningen, omtale av de obligatoriske kursene og lenke videre til nettside for hvert enkelt kurs, både annonserte og gjennomførte kurs (se helt nederst på nettsiden).

For andre kurs og konferanser som Norsam er arrangør for, se fanen "Andre kurs og møter". Se også Kurskatalogen for en fullstendig oversikt over relevante kurs i samfunnsmedisin.

Kurskravene i samfunnsmedisin består av 330 timer innen følgende obligatoriske kurs:
A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
D. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
E. Helserett og saksbehandling (45 timer)
F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling (45 timer)
H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50 timer)
I. Internasjonalt arbeid (30 timer)

I tillegg er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Rulleringsplan for obligatoriske kurs:

Alle de obligatoriske kursene gjennomføres i 2017.
Kursprogrammet for 2018 er under planlegging. Målsettingen er at alle obligatoriske kurs også gjennomføres i 2018.
Denne nettsiden er sist oppdatert 25.10.2017.

Kursutvalg og kursplan

Norsam har overordnet ansvar for gjennomføring av kursprogrammet i spesialistutdanningen. Norsam har opprettet et eget kursutvalg som et underutvalg av Norsams styre. Kursutvalget består fra 2015 av Hege Kristin Aune Jørgensen, Kristian Onarheim og Henning Mørland. Kursutvalget er ansvarlig for koordinering, gjennomføring og løpende evaluering av kursprogrammet. Kursutvalget har oppfølging og kontakt med de lokale kurskomiteene.

Styret i Norsam har vedtatt en oppdatert kursplan for de obligatoriske utdanningskursene. Kursplanen gjelder fra 1.1.2013 og erstatter tidligere styringsdokumenter. Kursplanen finnes her:

Kursplan samfunnsmedisin fra 1.1.2013.pdf

Oversikt over obligatoriske kurs i samfunnsmedisin:

Introduksjonskurset (Kurs A) anbefales gjennomført tidlig i spesialistutdanningen. Kursene kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge, men nummereringen indikerer hvilke kurs det kan være hensiktsmessig å gjennomføre tidlig i utdanningsløpet.

Her følger oversikt over kursprogrammet, og nederst på siden finner du lenker til kursenes egne nettsider (en oversikt over kursprogrammet og kurs som har vært gjennomført i perioden 2010-2012 finner du her)

For hvert kurs opprettes egen nettside ca 3 måneder før kurset med informasjon, program og påmelding.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
Planlegges arrangert på Primærmedisinsk uke (PMU) i uke 43 i 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 1 (25 timer)
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
Under planlegging for 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 7 (30 timer)
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
Under planlegging for 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 8 (30 timer)
Tidligere arrangert  i 2011, 2013, 2015, 2016 og 2017

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
Under planlegging for 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 6 (30 timer)
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017

E. Helserett og saksbehandling (45 timer)
Arrangeres i Stavanger 6-10 november (uke 45) i 2017. Under planlegging for 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 3 (50 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2014, 2015 og 2016

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
Arrangeres neste gang i uke 3 i 2018. Informasjon og påmelding ca medio nov 2017
Tidligere kursnavn Samfmed 2 (50 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2012, 2013, 2015, 2016 og 2017

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling (45 timer)
Arrangeres neste gang i Bodø i uke 39 i 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 5 (55 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50 timer)
Planlegges i uke 11 i 2018
Under planlegging for 2017
Tidligere kursnavn Samfmed 4 (60 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2011, 2013, 2015, 2016 og 2017

I. Global helse / internasjonalt helsearbeid (30 timer)
Arrangeres i Oslo 21-24 november (uke 47) i 2017. Planlegges neste gang i 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 9 (30 timer)
Tidligere arrangert i 2012, 2014, 2015 og 2016

Mer om emnene