Obligatoriske kurs i samfunnsmedisin

Norsam har overordnet ansvar for kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. På denne nettsiden finnes oversikt over kursutdanningen, omtale av de obligatoriske kursene og lenke videre til nettside for hvert enkelt kurs, både annonserte og gjennomførte kurs (se helt nederst på nettsiden).

For andre kurs og konferanser som Norsam er arrangør for, se fanen "Andre kurs og møter". Se også Kurskatalogen for en fullstendig oversikt over relevante kurs i samfunnsmedisin.

Kurskravene i samfunnsmedisin består av 330 timer innen følgende obligatoriske kurs:
A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
D. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
E. Helserett og saksbehandling (45 timer)
F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling (45 timer)
H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50 timer)
I. Internasjonalt arbeid (30 timer)

I tillegg er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Rulleringsplan for obligatoriske kurs:

Alle obligatoriske kurs gjennomføres i 2018. Se nærmere informasjon nedenfor og i egen nyhetssak på Norsams hjemmeside. Denne nettsiden er sist oppdatert 9.1.2018.

Kursutvalg og kursplan

Norsam har overordnet ansvar for gjennomføring av kursprogrammet i spesialistutdanningen. Norsam opprettet et eget kursutvalg som utarbeidet en kursplan fra og med 2013. Kursutvalget er foreløpig satt på vent, og styret har vedtatt at kursprogrammet forlenges i nåværende form inntil mer er kjent om endringer i spesialistregelverk og struktur.

Kursplanen for de obligatoriske kursene gjelder fra 1.1.2013 og erstatter tidligere styringsdokumenter. Kursplanen finnes her:

Kursplan samfunnsmedisin fra 1.1.2013.pdf

Oversikt over obligatoriske kurs i samfunnsmedisin:

Introduksjonskurset (Kurs A) anbefales gjennomført tidlig i spesialistutdanningen. Kursene kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge, men nummereringen indikerer hvilke kurs det kan være hensiktsmessig å gjennomføre tidlig i utdanningsløpet.

Her følger oversikt over kursprogrammet, og nederst på siden finner du lenker til kursenes egne nettsider (en oversikt over kursprogrammet og kurs som har vært gjennomført i perioden 2010-2012 finner du her)

For hvert kurs opprettes egen nettside ca 3 måneder før kurset med informasjon, program og påmelding.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
Arreangeres på Primærmedisinsk uke (PMU) i uke 43 i 2018. Mer informasjon og påmelding på PMUs nettside.
Tidligere kursnavn Samfmed 1 (25 timer)
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
Arrangeres i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet 2-4 mai 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 7 (30 timer)
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
Arrangeres i Asker 5-7 juni 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 8 (30 timer)
Tidligere arrangert  i 2011, 2013, 2015, 2016 og 2017

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
Arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 6 (30 timer)
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017

E. Helserett og saksbehandling (45 timer)
Arrangeres i Stavanger 5-8 november 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 3 (50 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
Arrangeres i Oslo 15-18 januar 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 2 (50 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2012, 2013, 2015, 2016 og 2017

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling (45 timer)
Arrangeres i Bodø i samarbeid med Nordland legeforening 24-27 september 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 5 (55 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50 timer)
Arrangeres i Oslo 1 i samarbeid med Folkehelseinstituttet 12-15 mars 2018
Under planlegging for 2017
Tidligere kursnavn Samfmed 4 (60 timer) - merk endret timeantall
Tidligere arrangert i 2011, 2013, 2015, 2016 og 2017

I. Global helse / internasjonalt helsearbeid (30 timer)
Arrangeres i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet i siste del av november 2018
Tidligere kursnavn Samfmed 9 (30 timer)
Tidligere arrangert i 2012, 2014, 2015, 2016 og 2017

Mer om emnene