Global helse - Kurs I - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble gjennomført i Oslo 21-24 november 2017. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Global helse - Kurs I - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurssted er Radisson Nydalen hotel i Oslo.

Hovedpunkter:
Kurs I, 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 5000
Kursstart tirsdag 21.11med lunsj kl 1200
Avsluttes fredag 24.11 kl 1430
Om Radisson Blu Nudalen: https://www.radissonblu.com/no/hotellnydalen-oslo

Faglig program:
Kursprogram: Kurs I_Global Helse_Oppdatert kursprogram.pdf
Det utarbeides en litteraturliste til kursdeltagerne og en liste over viktige betegnelser,
begreper og forkortelser som deltakerne forventes å kunne gjøre rede for etter
avsluttet kurs.

Presentasjoner fra kurset:

Formål: Kurset skal gi deltakerne innsikt i de viktigste temafeltene innen global helse,
herunder; vesentlige globale helseaktører, samordnings- og styringsstrukturer,
samspill mellom global helse og utenrikspolitikk, finansiering globalt og nasjonalt,
bærekraftsmål (SDG), Internasjonal helseberedskap (IHR), migrasjonshelse og
global sykdomsbyrde (GBD).

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes med 30 timer for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

 

Kurskomite: Ingvild Fjeldheim, Harald Siem og Karine Nordstrand

Mer om emnene