Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D - Røst 2017

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn ble gjennomført på Røst i Nordland 9-11 mai 2017. Dette er kurs D i den obligatoriske spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D - Røst 2017


Dette arrangeres i 2017 på eksotiske Røst, en av Norges aller minste kommuner i både folketall og areal. Samme kurs ble også gjennomført på Røst i fjor med gode tilbakemeldinger, og vi satser på at årets kurs ikke blir dårligere. Nordland legeforening er ansvarlig arrangør av kurset, som gjennomføres i samarbeid med Norsam.

Kurset går over tre dager fra tirsdag 9 mai til torsdag 11 mai. Det blir også en forberedende hjemmeoppgave til kurset.

Kursprogram og hjemmeoppgave:
Program endelig Kurs D Røst 2017.pdf
Oppgave Kurs D 2017.pdf

Presentasjoner fra forelesningene:
Pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling - Olav Molven.pdf
Yringsfrihet melding varsling - Olav Molven.pdf
Kvalitet og rekruttering - Helen Brandstorp.pdf
Kvalitet og teamtrening - Helen Brandstorp.pdf
Tilsyn klager kvalitetsarbeid - Henning Mørland - Kurs D 2017.pdf
Helseatlas og kvalitetsindikatorer - Barthold Vonen.pdf
Kvalitetsarbeid fra en liten øykommune - Kjell Arne Helgebostad.pdf
Kvalitet og prioritering, nasjonale strageier - Jan Magne Linnsund.pdf


Se mer informasjon om kurset, faglig program, praktiske opplysninger og påmelding på Nordland legeforenings nettside: http://nordland-legeforening.trmed.no/kurs/92/kaikanten_rorbuer_kurs_d_i_samfunnsmedisin

Mer om emnene