Nytt Handlingsprogram for maligne blodsykdommer er nå ferdig utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider i løpet av 2 til 3 måneder. Vi  ønsker imidlertid å gjøre dette tilgjengelig for medlemmene tidligere og legger derfor ut de innsendte kapitlene på NSH hjemmesider. Siden Helsedirektoratet legger inn referanser i dokumentene for oss er dette kun angitt som kommentarer i noen av dokumentene. Siden siste revisjon er kapittelet om akutt myelogen leukemi totalrevidert.

AML

ALL

Myelomatose

KLL og lymfoproliferative neoplasier

Andre lymfoproliferative neoplasier

KML

MPN


Utlysning av midler til klinisk forskning vedrørende leukemi og stamcelletransplantasjon  

En debut denne uken. For første gang figurerer det svenske Läkartidningen med ukens artikkel på vår hjemmeside. Et interessant tema, der de snakker om kombinasjonen av hjerte- og autolog stamcelletransplantasjon for AL-amyloidose. Noe vi også har utført ved OUS; én gang...

AL-amyloidose - Livreddende behandling

BACKGROUND

Patients with acute myeloid leukemia (AML) often reach complete remission, but relapse rates remain high. Next-generation sequencing enables the detection of molecular minimal residual disease in virtually every patient, but its clinical value for the prediction of relapse has yet to be established.

Molecular Minimal Residual Disease  in Acute Myeloid Leukemia - NEJM 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: