Høstmøtet 2017 holdes i tidsrommet 10 - 11 oktober.

Hold av datoen!

CRISPR-teknologiens muligheter begynner å åpne seg, og den første kliniske applikasjonen vil sannsynligvis være monogene sykdommer, som for eksempel thalassemi, og sigdcelleanemi. Her har du en oversikt over kurmulighetene for slike sykdommer.

Cure for thalassemia

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge

Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

 

 

Nå når Håvar Knutsen har pensjonert seg, må vi følge med litt selv. Og hva er vel da bedre enn en review i New England? Så får vi se hvem som overtar rollen til Håvar etterhvert. 

MPN - NEJM

 

   

 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: