Vintermøtet 2019 finner sted i Trondheim, Scandic Nidelven. Hold av datoen 14.-15. mars.

Program kommer.

Onkologisk forum finner sted på Scandic Flesland Airport 15 - 16 november!
Onsdag: Norwegian Myeloma Workshop (se vedlagt program)
Torsdag: Lymfom/Hematologi faggruppe (se vedlagt program)
Torsdag-Fredag: Plenary-program (se vedlagt program og link)

  

Hyperviskositetssyndromer har få spesifikke symptomer og kan lett oversees. Der er også vanskelig å vite om pasienter med høyt antall sirkulerende leukocytter eller høye immunglobulinnivåer trenger målrettet behandling. Her er en grundig oversiktsartikkel.
 

DOAK ved antifosfolipid syndrom.

Gir DOAK tilstrekkelig beskyttelse mot ny trombose hos pasienter med antifosfolipid syndrom eller bør vi gi Warfarin.  Denne studien indikerer at Warfarin kanskje er best til disse pasientene.

Kommentar

 

  

 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet